Oleś Brothers 5 REQUIEM IN POLISH JAZZ

New Oleś Brothers 5 project based on compositions of legendary Polish Jazz musicians like Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Andrzej Przybielski and music they dedicate to great jazz figures..

Nowy projekt Oleś Brothers 5 oparty na kompozycjach legendarnych muzyków polskiego jazzu, takich jak Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Andrzej Przybielski i muzyka, którą poświęcają wielkim postaciom jazzowym ..

  • Wojtek Jachna – trumpet
  • Bartek Prucnal – alto sax
  • Irek Wojtczak – tenor & soprano sax
  • Marcin Oleś – double bass
  • Bartłomiej Oles – drums