Bio

olesduo3_fot-blankatomaszewska

Bartłomiej Oleś – perkusja | Marcin Oleś – kontrabas

Muzycy okrzyknięci największym skarbem polskiego jazzu XXI wieku to jedni z bardziej cenionych artystów dzisiejszej sceny jazzowej. Współpracują z wybitnymi artystami z całego świata jak David Murray, Kenny Werner, Theo Jörgensmann, Erik Friedlander, Chris Speed, Herb Robertson, Rob Brown, Tomasz Stańko, Jorgos Skolias, Antoni Gralak, z którymi koncertują, a także nagrywają wysoko oceniane przez krytyków i publiczność płyty. Album tria Theo Jorgensmann & Oleś Brothers - “Alchemia”, który wydała jedna z najbardziej prestiżowych jazzowych wytwórni na świecie - szwajcarska HatHut Records, polska krytyka odnotowała jako wielki sukces polskiego jazzu.
Musicians hailed as the greatest treasure of Polish jazz twenty-first century is one of the most respected artists of today's jazz scene. They collaborate with prominent artists from all over the world as David Murray, Kenny Werner, Theo Jörgensmann, Erik Friedlander, Chris Speed, Herb Robertson, Rob Brown, Tomasz Stanko, Jorgos Skolias, Antoni Gralak with whom concerts, as well as record highly rated by critics and audience board. Album trio Theo Jorgensmann & Oles Brothers - "Alchemy", which released one of the most prestigious jazz labels in the world - Swiss HatHut Records, Polish critic noted as a great success of Polish jazz.


PRESS

That’s real jazz!!
All About Jazz

Olesiowie z perkusji i basu stworzyli pełnoprawny jazzowy skład i nagrali
wyjątkową muzykę.
Donos Kulturalny

Olesiowie od dawna są klasą samą dla siebie – to duet niezwykle twórczy, który
bacznie obserwuje nowe trendy. Ich muzykę ciężko zaklasyfikować, jej struktura
jest niezwykle złożona i bogata w niuanse.
Polskie Radio

Zadziwia bogactwo melodyczne muzyki – pomimo że mamy do czynienia
z instrumentami tradycyjnie traktowanymi jako sekcja rytmiczna.
Jest to możliwe zarówno dlatego, że bracia Marcin i Bartłomiej Olesie są
wirtuozami jak i dlatego, że traktują swoje instrumenty niekonwencjonalnie.
Jazz Forum